به نام الله
 

 

راهنماي خريد نقدي از فروشگاه ديويدي بازي

 
 
سلام عليكم - براي اطلاعات بيشتر تماس بگيريد يا ايميل بفرستيد.
==========================================
بانک صادرات - سپهر - رضا یارمحمدخواه گشتی -
شماره حساب : 0205875657006
شماره کارت : 6037691094517257
==========================================
به نام الله - سلام عليكم -
فروشگاه ديويدي بازي تقديم مي كند :
======================================
بازي هاي PC  :
بازي 1 ديويدي بدون كاور رنگي از هر عنوان بازي 1 سري = 1000 تومان
بازي 1 ديويدي با كاور رنگي از هر عنوان بازي 1 سري = 1000 تومان
بازي 1 ديويدي بدون كاور رنگي از هر عنوان بازي 3 سري به بالا = 400 تومان
بازي 1 ديويدي با كاور رنگي از هر عنوان بازي 3 سري به بالا = 550 تومان
بازي 1 ديويدي بدون كاور رنگي از هر عنوان بازي 100 سري به بالا = 350 تومان
بازي 1 ديويدي با كاور رنگي از هر عنوان بازي 100 سري به بالا = 470 تومان
هر ايميج يك ديسك بر روي هارد = 400 تومان
======================================
بازي هاي W
ii :
هر بازي يك ديسكي =  900 تومان
هر ايميج يك ديسك بر روي هارد = 700 تومان
======================================
بازي هاي PSP و PS1 :
هر بازي يك ديسكي = 500 تومان
هر ايميج يك ديسك بر روي هارد = 350 تومان
======================================
بازي هاي PS2 :
هر بازي يك ديسكي = 1000 تومان
هر ايميج يك ديسك بر روي هارد = 600 تومان
======================================
بازي هاي Xbox 360 :  
هر بازي يك ديويدي بدون كاور رنگي و چاپ روي ديسك =  1500 تومان
هر بازي يك ديويدي با كاور رنگي و چاپ روي ديسك =  2000 تومان
هر ايميج يك ديسك بر روي هارد = 800 تومان
======================================
بازي هاي PS3 :
قيمت هر ايميج بازي حاوي يك ديويدي 5 گيگ بر روي هارد : 500 تومان
قيمت هر ايميج بازي حاوي يك ديويدي 9 گيگ بر روي هارد : 1500 تومان
قيمت هر ديويدي بازي حاوي يك ديويدي 5 گيگ بر روي ديسك : 800 تومان
قيمت هر ديويدي بازي حاوي يك ديويدي 9 گيگ بر روي ديسك : 1800 تومان
======================================
2 - هزينه ي پست طبق تعرفه ي پست كه در اين سايت معرفي شده است
4 - تمام بازي ها تست كامل از لحاظ نصب و اجرا مي باشند
5 - ليست بازي ها از طريق فايل هاي زير هميشه آپديت مي شود

ليست بازي هاي PC
 :
http://www.dvdbazi.ir/listdvdbazipc.txt
ليست بازي هاي Xbox 360
 :
http://www.dvdbazi.ir/listdvdbazixbox360.txt
ليست بازي هاي PSP
 :
http://www.dvdbazi.ir/listdvdbazipsp.txt
ليست بازي هاي PS1
 :
http://www.dvdbazi.ir/listdvdbazips1.txt
ليست بازي هاي PS2
 :
http://www.dvdbazi.ir/listdvdbazips2.txt
ليست بازي هاي W
ii  :
http://www.dvdbazi.ir/listdvdbaziwii.txt
ليست بازي هاي PS3
:
http://www.dvdbazi.ir/listdvdbazips3.txt
==========================================
شماره تماس مسوول فروش بازي : 09111385112 - 
آدرس رايانامه : dvdbazi_ir@yahoo.com
==========================================
 
 
 
بازگشت به صفحه ي اول فروشگاه